Regulament oficial concurs - ''Harry și Meghan. Drumul spre libertate''

Data concursului: 16 februarie  – 22 februarie 2021.

Concursul începe în data de 16 februarie la ora 18.00 și se încheie pe 22 februarie la ora 20.00

 

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI 

 

Concursul ''Harry și Meghan. Drumul spre libertate'' este organizat de PUBLISHING SOLUTIONS S.R.L., cu sediul social in Sat Petresti, Comuna Corbeanca, Strada Radarului, nr. 12E, subsol, camera 1, Judetul Ilfov CUI RO39723038, Numar de ordine in registrul comertului J23/3981/10.09.2019, reprezentată legal de Razvan Condrea, în calitate de Administrator (denumită în continuare “Organizator”).

Decizia de derulare a campaniei promoționale conform regulilor din prezentul regulament este finală și obligatorie pentru participanți. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului regulament (“Regulamentul”), obligatoriu pentru toți participanții. Regulamentul concursului e publicat pe site-ul https://booksaveur.com/. Regulamentul este disponibil, în mod gratuit, oricărui solicitant la adresa Organizatorului PUBLISHING SOLUTIONS S.R.L., cu sediul social in Sat Petresti, Comuna Corbeanca, Strada Radarului, nr. 12E

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica/completa și/sau schimba Regulamentul, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta desfășurarea Concursului, cu condiția înștiințării prealabile a participanților cu privire la orice modificare/completare a vreuneia din prevederile acestuia și prin întocmirea unui Act Adițional la prezentul regulament, notificat și autentificat. Eventualele modificări vor intra în vigoare numai după ce vor fi aduse la cunoștință publicului pe site-ul https://booksaveur.com/ .și/sau pe pagina de Facebook “Booksaveur” (https://www.facebook.com/booksaveur)

SECȚIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

Concursul ''Harry și Meghan. Drumul spre libertate'' este organizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Orice eroare în declararea datelor personale nu atrage răspunderea Organizatorilor. Ca atare, aceștia nu au niciun fel de obligație în cazul furnizării unor date eronate care au dus la imposibilitatea transferului în condiții normale a premiului.

SECȚIUNEA 3. LOCUL DE DESFĂȘURARE ȘI DURATA CONCURSULUI

Concursul ''Harry și Meghan. Drumul spre libertate'' este organizat și se desfășoară pe întreg teritoriul României, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

Concursul  se desfasoară pe pagina de Facebook Booksaveur, in perioada 16 februarie  – 22 februarie 2021.

Concursul începe în data de 16 februarie la ora 18.00  și se încheie pe 22 februarie la ora 20.00

 

SECȚIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE  

Concursul ''Harry și Meghan. Drumul spre libertate'' este deschis tuturor persoanelor fizice cu reședința în România, cu vârsta de cel puțin 18 ani, împliniți pană la data începerii Concursului și care respectă prevederile prezentului regulament oficial. Participarea la acest Concurs implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament Oficial.

Nu sunt eligibile pentru a participa la Concursul ''Harry și Meghan. Drumul spre libertate'' angajații și/sau colaboratorii PUBLISHING SOLUTIONS, precum și rudele acestora până la gradul IV inclusiv, persoanele juridice sau asociațiile familiale sau acele persoane fizice sau juridice, în care PUBLISHING SOLUTIONS, dețin participații, funcții sau au vreun interes, indiferent de natura acestuia.

Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord să se supună și să respecte prevederile, termenii și condițiile prezentului Regulament Oficial. Prin participarea la concurs se consideră acceptarea automată a înregistrării în baza de date de consumatori a companiei PUBLISHING SOLUTIONS și a primirii oricăror tipuri de mesaje legate de concurs din partea Organizatorului.

 

SECȚIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

Pentru a se înscrie în concurs, utilizatorii trebuie să urmeze următorii pași:

  1. Like la pagină noastră de facebook (dacă nu ai făcut-o deja)
  2. Like și share public la postare (verifică să fie public)
  3. Abonează-te la newsletterul nostru:  https://www.subscribepage.com/booksaveur

 

Toți cei care respectă aceste condiții sunt deja înscriși în concurs, dar pentru o șansă în plusva puteți înscrie și cu contul vostru de Instagram, dacă îl postați  la comentariiși dați like din el contului de instagram:
https://www.instagram.com/booksaveur/

 

 Note:

*Extragerea se face prin https://www.random.org/ (tragere la sorți)

*Vom extrage 5 câștigători

*Utilizatorului îi este permisă o singură dată înscrierea în concurs, în caz contrar este descalificat și exclus din competiție.

*Utilizatorul trebuie să dețină un cont de facebook cu date valide, nu acceptăm participarea conturilor care sunt create doar pentru concursuri

*Concursul se încheie pe 22 februarie 2021 la ora 20.00 iar câștigătorii vor fi anunțați pe 23 februarie 2021.

 

 

SECȚIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI

Premiile acordate în cadrul concursului sunt:

  • PREMII - 5 x volum ''Harry și Meghan. Drumul spre libertate'' pentru 5 câștigători

 

Valoare totală premii = 325 lei (TVA inclus)

 

SECȚIUNEA 7. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR 

 

*Extragerea se face prin https://www.random.org/ (tragere la sorți)

*Vom extrage 5 câștigători

*Utilizatorului îi este permisă o singură dată înscrierea în concurs, în caz contrar este descalificat și exclus din competiție.

*Utilizatorul trebuie să dețină un cont de facebook/Instagram cu date valide, nu acceptăm participarea conturilor care sunt create doar pentru concursuri

*Concursul se încheie pe 22 februarie 2021 la ora 20.00 iar câștigătorii vor fi anunțați pe 23 februarie 2021 pe pagina de Facebook “Booksaveur”.

 

SECȚIUNEA 8. ANUNȚAREA ȘI VALIDAREA CÂȘTIGĂTORILOR, ACORDAREA PREMIILOR   

Câștigătorii vor fi contactați prin intermediul Facebook-ului pentru anunțarea câștigului.

Câstigătorii sunt obligați să trimită mail în maximum 3  zile calendaristice de la data afișării acestora pe site, la adresa contact@booksaveur.com, pentru a revendica premiul prin: menționarea numelui, prenumelui, numărului de telefon, copie după buletin și a adresei la care va fi trimis premiul.

Premiile vor fi expediate prin curier/Poșta Română în termen de 6 de zile de la data revendicarii premiului doar pentru cei care nu locuiesc în București.

Premiile vor fi înmânate câștigătorilor după completarea unui acord de prelucrare a datelor personale în urma validării câștigătorilor concursului  ''Harry și Meghan. Drumul spre libertate''

Participanţilor la Concurs li se pune în vedere că Regulamentul este redactat în conformitate cu politica Facebook de organizare a promoţiilor, valabilă la data demarării Concursului şi orice modificare a politicii de organizare a promoţiilor poate atrage după sine şi modificarea prezentului Regulament.

 

Totodată, participanţilor li se pune în vedere că prezentul Concurs, independent de organizarea acestuia pe Facebook, nu este organizat, iniţiat, supervizat, sponsorizat, administrat, asociat sau promovat de Facebook, iar mărcile promovate sau produsele/serviciile acordate ca şi premii în cadrul Concursului nu sunt finanţate de Facebook.

 

  SECȚIUNEA 9. LIMITAREA RĂSPUNDERII  

Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate a premiilor nu vor influența principiul conform căruia Organizatorul Concursului va acorda premiul persoanei care respectă prevederile acestui Regulament Oficial. Din momentul primirii premiilor de către câștigător, Organizatorul nu mai răspunde de integritatea și calitatea acestora.

În cazul în care Organizatorul constată că un câștigător nu a îndeplinit și/sau nu a respectat condițiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul își rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile și beneficiile ce revin , fără ca Organizatorul  să datoreze vreo despăgubire  respectivului .  În cazul  în care Organizatorul  va sesiza asemenea situații după ce premiul a fost  acordat, respectivul   îi va restitui Organizatorului valoarea premiului și cheltuielile aferente suportate de Organizator în legatură cu aceasta.

Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui Concurs, mergând până la excluderea din concurs a oricărui concurent, daca există suspiciunea fraudei. Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea în instanță a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

 

SECȚIUNEA 10. PERSOANELE LIPSITE DE CAPACITATE DE EXERCIȚIU  

În cazul în care câștigătorul unuia dintre premiile oferite în Concurs este o persoană lipsită de capacitate de exercițiu, sau persoană în imposibilitate fizică de a se deplasa, aceasta este îndreptățită să între în posesia premiului prin intermediul tutorelui sau reprezentantului sau legal, sau al oricărei alte persoane împuternicite în acest sens.

În cazul în care câștigătorul unuia dintre premiile oferite în Concurs este o persoană cu capacitate de exercițiu restrânsă, aceasta este îndreptățită să intre în posesia premiului prezentând acordul scris al tutorelui sau reprezentantului sau legal, sau al oricărei alte persoane împuternicite în acest sens.

Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea oficială a premiului reprezentanților persoanelor aici indicate, care au justificat calitatea acestora, precum și de plata oricăror despăgubiri sau soluționarea reclamațiilor de orice natură legate de această provenite de la terțe părți.

SECȚIUNEA 11. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

PUBLISHING SOLUTIONS prelucrează datele personale pe care le furnizează Participanții atunci când se înscriu în Concursul  ''Harry și Meghan. Drumul spre libertate'' când își exprimă consimțământul să primească comunicări comerciale.

Prelucrăm datele dvs. personale pentru următoarele scopuri:

Organizarea de concursuri și promoții

Dacă sunt de acord, Participanții pot participa la concursurile organizate de PUBLISHING SOLUTIONS .De asemenea, atunci cand organizează concursuri, PUBLISHING SOLUTIONS are interesul legitim să preluceze date pentru efectuarea formalitatilor aferente pentru acordarea premiilor revendicate de castigatori, solutionarea oricaror plangeri in legatura cu organizarea si desfasurarea campaniilor si acordarea premiilor; punerea in aplicare a prevederilor regulamentului, investigarea eventualelor incalcari, realizarea diverselor raportari.

Temei juridic: art.  6(1)(a) GDPR – consimțământart. 6(1)(f) GDPR – interes legitim

Inregistrarea convorbirilor telefonice cu castigatorii concursurilor organizate de PUBLISHING SOLUTIONS

PUBLISHING SOLUTIONS  poate inregistra convorbirile telefonice cu persoanele declarate castigatoare in concursurile / loteriile organizate de aceasta. Inregistrarea convorbirilor ajută Organizatorul sa gestioneze activitatea sa interna in departamentul care se ocupa de promotii / marketing, dar si pentru a asigura dovada aspectelor agreate cu castigatorii in cazul unor potentiale dispute sau litigii cu privire la premiile acordate.

Temei juridic: art. 6(1)(a) GDPR – consimțământ  pentru înregistrarea convorbiriisi  art. 6(1)(f) GDPR – interes legitim

Transmiterea de comunicări comerciale, invitații de a participa la concursuri

PUBLISHING SOLUTIONS dorește să transmită Participanților materiale promoționale, să îi informeze în legătură cu noile produse / servicii oferite de Organizator, să lanseze invitații de a participa la concursuri, campanii promoționale, la sondaje sau de a răspunde la chestionare și pentru a le comunica alte informații similare pe care le consideră că pot fi de interes pentru Participanți, inclusiv, dacă aceștia sunt de acord, prin transmiterea de materiale promoționale / comunicări de marketing privind produsele / serviciile partenerilor Organizatorului.

Temei juridic: art. 6(1)(a) GDPR – consimțământ

Îndeplinirea unor obligații legale

Uneori prelucrarea datelor este necesară pentru a permite îndeplinirea obligațiile legale ce revin PUBLISHING SOLUTIONS, cum ar fi:

·       plata impozitelor și a contribuțiilor relevante (e.g. câștigătorii concursurilor), raportarea către autoritățile fiscale relevante și ținerea unor evidențe contabile;

·       arhivarea datelor conform legislației aplicabile;

·       publicarea numelui câștigătorilor și a premiilor acordate în loteriile promoționale organizate.

Temei juridic: art. 6(1)(c) GDPR – executarea unei obligații legale

Apărarea drepturilor și intereselor în justiție

Pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiție în cadrul unei proceduri în fața unei instanțe, a unei proceduri administrative sau a altor proceduri oficiale în care este implicat Organizatorul.

Temei juridic: art. 6(1)(f) GDPR – apărarea drepturilor și intereselor operatorului

 

 

  1. ENTITĂȚILE CĂRORA LE VOR FI DEZVALUITE DATELE

PUBLISHING SOLUTIONS poate dezvalui datele cu caracter personal ale Participanților catre (i) entitatile si/sau persoanele imputernicite de PUBLISHING SOLUTIONS (din EEA sau din state terte) implicate in furnizarea comunicarilor comerciale (cum ar fi furnizorilor de centre de date, furnizori de servicii de plata pentru diverse facilitati de plata, furnizorii de platforme de e-mailing cum ar fi Google Mail), organizarea si desfasurarea concursurilor / promotiilor Organizatorului (inclusiv atunci cand sunt organizate in parteneriat cu alte entitati); (ii) daca PUBLISHING SOLUTIONS are obligatia de a divulga datele personale in scopul conformarii cu orice obligatie legala sau decizie a unei autoritati judiciare, autoritati publice sau organ guvernamental; sau (iii) daca Organizatorului i se cere sau i se permite in alt mod sa facă acest lucru conform legislației aplicabile.

  1. DURATA DE PASTRARE A DATELOR

PUBLISHING SOLUTIONS păstrează datele cu caracter personal ale Participanților atât cât este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile. Spre exemplu, daca un Participant este castigator al unui concurs organizat de PUBLISHING SOLUTIONS, Organizatorul poate pastra datele cu caracter personal ale câștigătorului pentru o perioadă de 3 ani de la data la care a expirat termenul in care premiul ar fi trebuit sa fie revendicat sau de la data la care a revendicat premiul. Ulterior, anumite date cu caracter personal ar putea fi pastrate pentru o perioada mai lunga, pentru scop de arhivare, conform regulilor de arhivare aplicabile.

  1. DREPTURILE PARTICIPANȚILOR ÎN CALITATE DE PERSOANE VIZATE

Conform legii, Participanților le sunt recunoscute urmatoarele drepturi in calitate de persoane vizate:

a)   Dreptul de acces

Participanții pot obtine de la PUBLISHING SOLUTIONS confirmarea ca aceasta prelucrează datele lor personale, precum si informatii privind specificul prelucrarii

b)   Dreptul de a corecta datele

Participanții pot solicita Organizatorului modificarea datelor dvs. personale incorecte ori, dupa caz, completarea datelor care sunt incomplete.

c)   Dreptul

   la stergere

Participanții pot solicita stergerea datelor personale atunci cand: (i) acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate si prelucrate de către PUBLISHING SOLUTIONS; (ii) Participanții și-au retras consimtamantul pentru prelucrarea datelor si PUBLISHING SOLUTIONS nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale; (iii) datele sunt prelucrate contrar legii; respectiv (iv) datele trebuie sterse conform legislatiei relevante.

d)   Retragerea consimtamantului si dreptul de opozitie

Participanții pot sa își retragă oricand consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor pe baza de consimtamant. De asemenea, se pot opune oricand prelucrarilor pentru scop de marketing, inclusiv profilarilor efectuate in acest scop, precum si prelucrarilor bazate pe interesul legitim al Organizatorului, din motive care tin de situatia lor specifica.

e)   Restrictionare

in anumite conditii, Participanții pot solicita restrictionarea prelucrarii datelor lor personale

f)   Dreptul la portabilitatea datelor

in masura in care PUBLISHING SOLUTIONS prelucrează datele prin mijloace automate, Participanții pot solicita Organisatorului, in conditiile legii, sa furnizeze datele lor intr-o forma structurata, utilizata frecvent si care poate fi citita in mod automat.  Daca solicită acest lucru, PUBLISHING SOLUTIONS poate sa transmită datele Participanților unei alte entitati, daca este posibil din punct de vedere tehnic.

g) Dreptul de a

depune o plangere

la autoritatea de supraveghere

Participanții au dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor in cazul in care aceștia consideră ca le-au fost incalcate drepturile:Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Datelor cu Caracter Personal din RomaniaB-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romaniaanspdcp@dataprotection.ro

 

 SECȚIUNEA 12. ÎNCETAREA CAMPANIEI  

Prezentul concurs poate înceta numai în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră* sau printr-o decizie a Organizatorului.

*Forța Majoră, convenită ca fiind evenimentul imprevizibil și de neînlăturat, petrecut după intrarea în vigoare a prezentului regulament și care împiedică partea sau părțile să-și îndeplinească obligațiile contractuale, exonerează de răspundere partea care o invocă, pe durată de existența a cazului de Forță Majoră, confirmat de Cameră de Comerț și Industrie a României.

SECȚIUNEA 13. LITIGII  

Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanții la prezența campanie se vor rezolvă pe cale amiabila sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competențe.

Eventualele reclamații legate de derularea campaniei se vor putea trimite pe următoarea adresă: PUBLISHING SOLUTIONS S.R.L., cu sediul social in Sat Petresti, Comuna Corbeanca, Strada Radarului, nr. 12E, subsol, camera 1, Judetul Ilfov, în termenul legal prevăzut de legea în vigoare. După această data, Organizatorul nu va mai luă în considerație nici o contestație

 

Prezentul Regulament a fost incheiat de Organizator si semnat astazi  20 ianuarie 2021

 

                                                S.C. PUBLISHING SOLUTIONS S.R.L.

                                                              Prin Adminisstrator

                                                                 Razvan Condrea