regulament Abonamente plus cărți cadou

 

 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI ”Abonamente plus cărți cadou”

 

1.1. Organizatorul campaniei este ArtPrint SA, persoană juridică română, cu sediul social în București, Str. Sulina nr. 26, sector 5, înregistrată la oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/2076/1991, având cod fiscal RO 401053, cont RO84CARP045201197899RO01 deschis la PATRIA BANK, sucursala OLTENIȚEI, reprezentată prin Dl. Constantin-Virgil Danciu, în calitate de Director General.

Participanții la campanie sunt obligați să respecte termenii și condițiile regulamentului oficial, potrivit celor menționate mai jos denumit în continuare Regulament Oficial.

 

1.2. Regulamentul Oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din România. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunțul prealabil de prezentare a acestor modificări pe site-ul www.publisol.ro.

 

 1. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania promoțională este organizată și de desfășoară pe întreg teritoriul României.

La această campanie promoțională pot participa toate persoanele fizice majore cu rezidența în România, precum și persoane juridice sau alte entități legal constituite pentru care nu există un impediment legal sau convențional cu privire la achiziție.

 

 1. PERIOADA DE DESFĂȘURARE

Campania de abonare se va desfășura începând cu data de 27 martie 2023 și se va încheia la data de 31 mai 2023 (data plății). Înscrierile primite după această dată, respectiv, 31 mai 2023, nu vor mai beneficia de carte/ cărți cadou.

 

 1. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

 

4.1 SUBIECTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

Achiziționează un abonament din cele prezentate în pagina de oferte. https://publisol.ro/collections/oferte  în perioada 27 martie – 31 mai 2023 și vei primi cadou, la alegere, de la una până la trei cărți din colecțiile selectate în măsura stocului existent în magazinul on-line www.publisol.ro.  

 

Revistele care intră în această campanie sunt:

Ioana Sudoku

Practic in bucătărie

Practic integrame

Practic Sudoku

Sănătatea de azi

 

Informațiile privind modalitățile de abonare pot fi găsite în fiecare revistă dintre cele de mai sus, începând cu edițiile din luna aprilie 2023, sau pe site-ul www.publisol.ro, în descrierea fiecărui produs din categoria oferte https://publisol.ro/collections/oferte   

4.2 MODALITATEA DE PARTICIPARE LA CAMPANIA PROMOȚIONALĂ

Pentru a participa la campanie trebuie să parcurgi următorii pași:

 1. On-line: Intră pe site-ul www.publisol.ro, secțiunea oferte https://publisol.ro/collections/oferte, achiziționează un abonament dintre cele selectate, completează datele de expediere a abonamentului și achită valoarea menționată. După abonare, scrie-ne pe e-mail care sunt titlurile pe care le-ai ales, conform ofertei.

SAU

 1. Prin e-mail: Achită contravaloarea abonamentului, în contul societății ArtPrint SA: RO84CARP045201197899RO01 deschis la PATRIA BANK, sucursala OLTENIȚEI, specificând “Plata abonament ................. (titlul selectat)”, apoi trimite un scan, captură de ecran sau o fotografie cu dovada plății prin e-mail, la adresa abonamente@artprint.ro, însoțită de detaliile necesare pentru facturare și livrare: nume, prenume, e-mail, număr telefon, adresă completă: stradă, număr, bloc, scară, apartament, etaj, sector/ județ, oraș, cod poștal. Te rugăm sa specifici în e-mail și care sunt titlurile pe care le-ai ales, conform ofertei. Vei fi contactat telefonic sau prin email de către un reprezentant pentru a stabili detaliile privitoare la expediere.

Abonamentele vor începe cu prima ediție posibilă de contractat, în funcție de data plății, dar nu mai târziu de luna iunie 2023.

În cazul plăților efectuate până la data de 15 a lunii se vor expedia revistele având apariție în piață în luna imediat următoare. În cazul plății abonamentului după data de 15 a lunii se vor expedia revistele având apariție în cea de-a doua lună după efectuarea plății.

Abonamentele se expediază doar pe teritoriul României.

Cartea/ cărțile cadou și prima revistă din abonament îți vor fi livrate prin curier. Taxele de livrare sunt incluse în prețul abonamentului.

Următoarele reviste se livrează prin Poșta Română, trimitere simplă, la cutia poștală a abonatului.

Pentru detalii despre campanie sau alte informații intră pe www.publisol.ro sau sună la numărul de telefon 021 336 36 33.

Atenție!

Abonamentul achiziționat va fi expediat doar dacă ai făcut plata și ai furnizat datele complete pentru facturare și livrare: nume, prenume și adresa completă, pentru persoane fizice, iar pentru persoane juridice, denumire societate, cod fiscal, număr de înregistrare ONRC, cont bancar, adresă.

Informații referitoare la abonament, campanie și detalii despre reviste se pot obține la adresele de e-mail abonamente@artprint.ro, redactie@artprint.ro sau la telefon 021 336 36 33, de luni până vineri, între 9.00 – 17.00.

Editura ArtPrint SA livrează abonamentele doar prin intermediul Poștei Române.

Timpul estimat de livrare este de până la 5 zile lucrătoare de la data apariției revistei pe piață. În caz de întârzieri, nelivrări sau livrări necorespunzătoare, la sesizare, ArtPrint poate face reclamații către Poșta Română. Timpul estimat de răspuns este de 10 zile lucrătoare.

Dimensiunile revistelor sunt:

Casa și grădina – 21x28 cm

Femeia de azi – 21x28 cm

Femeia. – 21x28 cm

Ioana Sudoku – 14x21 cm

Practic integrame – 14x21 cm

Practic Sudoku – 14x21 cm

Sănătatea de azi – 14x21 cm

 

Pentru informații suplimentare ne poți scrie pe abonamente@artprint.ro sau ne poți suna la 021 336 36 33.

Dacă ai o cutie poștală prea mică sau care nu se încuie, astfel încât să permită livrarea revistelor în condiții de siguranță, dacă adresa de expediere este greșită sau incompletă, ori apare o altă situație care împiedică livrarea inițială, situație pentru care editura nu poate fi făcută răspunzătoare (cazuri fortuite sau de forță majoră, așa cum sunt definite de legislația în vigoare), ArtPrint SA nu își asumă răspunderea pentru aceste situații și nu va suporta costul revistelor nelivrate sau a cheltuielilor cu reexpedierea revistelor returnate, aceste costuri fiind suportate de cumpărător.

Pe durata abonamentului, adresa de expediere poate fi schimbată. Noua adresă pentru livrarea revistelor se va transmite în scris, pe adresa de e-mail abonamente@artprint.ro, cu 30 de zile înaintea expedierii următorului număr din abonament.

Se va emite o factură fiscală pentru Bunurile și Serviciile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii, conform legislației în vigoare.

La cerere, Vânzătorul va transmite Cumpărătorului, prin e-mail, factura emisă, aferentă Comenzii ce conține Bunuri și/sau Servicii vândute de ArtPrint SA, Bunurilor și/sau Serviciilor vândute de partenerii ArtPrint SA, situație în care factura fiscală va fi comunicată de către Vânzător, precum și pentru orice alte plăți aferente Comenzii.

Datele cardului de plată ale Clientului/ Utilizatorului/ Cumpărătorului nu vor fi accesibile ArtPrint SA sau Vânzătorilor și nici nu vor fi stocate de către ArtPrint SA sau de către procesatorul de plăți integrat în Site, ci doar de către instituția de autorizare a Tranzacției sau o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a cărei identitate Clientul/ Utilizatorul/ Cumpărătorul va fi informat, anterior introducerii datelor.

Entitatea autorizată să presteze servicii de stocare a datelor de card este NETOPIA S.R.L., societate constituită și care funcționează conform legislației din Romania, având punct de lucru în Bd. Pierre de Coubertin Nr. 3-5, Office Building, Etaj. 4, Sector 2, București, 021901, România, număr de ordine în Registrul Comerțului J40/9170/04.07.2003, cod unic de înregistrare RO 15565496.

Pentru motive de securitate a Tranzacțiilor, Clientul/ Utilizatorul/ Cumpărătorul este sfătuit să nu rămână logat pe Site și să nu seteze opțiunea de logare automată pe dispozitivele mobile. Divulgarea parolei de acces în cont nu este permisă și se recomandă folosirea unei parole cu

caracter puternic de securitate (de ex.: să conțină cel puțin opt caractere, incluzând litere mari, litere mici, cifre și caractere speciale).

 

 1. INFORMAREA

Prezentul Regulament stă la dispoziția oricărei persoane sau autorități interesate, fiind publicat pe site-ul www.publisol.ro. Participarea la campania promoțională implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

Utilizarea site-ului și achiziționarea de abonamente/ produse prin intermediul său, dar și achiziționarea de abonamente direct, sunt condiționate de acceptarea, însușirea și confirmarea acordului dumneavoastră cu privire la Termeni și condiții, astfel vă dați acordul cu privire la faptul că ați citit și vă însușiți respectarea prezentului Regulament.

 1. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

ArtPrint și partenerii acesteia vor prelucra datele cu caracter personal furnizate, în conformitate cu prevederile legale privind protecția persoanelor, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Organizarea campaniei de abonare este o acțiune în cadrul unei campanii de promovare a brandurilor Casa și grădina, Femeia de azi, Femeia., Ioana Sudoku, Practic integrame, Practic, Sudoku, Sănătatea de azi, a produselor și serviciilor ArtPrint SA și ale partenerului său, editura Publishing Solutions SRL (www.publisol.ro).

Datele furnizate vor fi utilizate în scopul derulării abonamentului, livrării produsului dar și pentru promovarea brandurilor menționate, a produselor și serviciilor ArtPrint SA.

CE DATE PROCESĂM?

 1. Numele, prenumele, adresa de expediere, numărul de telefon, adresa de email pentru derularea relației între Furnizor și Cumpărător în scopul expedierii revistelor/produselor. Aceste date vor fi utilizate atât de noi cât și de parteneri pentru expediere.
 2. Nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon, stradă, număr, bloc, scară, apartament, etaj, sector, județ, oraș, cod poștal, date necesare emiterii și transmiterii facturii precum și transmiterii declarațiilor conform prevederilor fiscale. Aceste date vor fi prelucrate și păstrate conform prevederilor legale și cu respectarea termenelor și condițiilor prevăzute de reglementările fiscale sau legale în vigoare, precum și cele privind arhivarea.
 3. Adresa de email poate fi utilizată pentru comunicări despre campanii ulterioare și cercetări calitative cu privire la produsele achiziționate.

În scopul realizării obiectivelor campaniei de abonare organizatorul va utiliza datele de contact și după terminarea perioadei de abonare, timp de 1 an de zile, pentru a transmite prin poștă, telefon, SMS, noi oferte, invitații la evenimente asociate produsului achiziționat.

 1. Contul bancar sau alte date comunicate de Cumpărător, de regulă pentru restituirea unor sume de bani, în situații precum încetarea abonamentului sau alte situații similare în care Cumpărătorul comunică aceste date pentru transferul unei sume de bani.

Prin participarea la Campanie, cumpărătorii sunt de acord ca datele furnizate la abonare dar și pe parcurs să fie prelucrate de către Furnizor și partenerii acestuia în scopul derulării abonamentului precum și în scopurile menționate.

EXERCITAREA DREPTURILOR PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În calitate de persoană vizată privind prelucrarea datelor cu caracter personal îți poți exercita toate drepturile prevăzute de lege prin următoarele modalități:

 1. Prin e-mail la adresa: protectia.datelor@artprint.ro;
 2. Printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată, expediată pe adresa ArtPrint SA, Piața Presei Libere nr. 1, corp A3, etaj 1, sector 1, București, cod poștal 013701, cu MENȚIUNEA: în atenția RESPONSABILULUI CU PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL.

După primirea solicitării vei fi contactat prin e-mail pentru relații și informații necesare soluționării solicitării.

Scopul colectării și procesării datelor are în vedere realizarea obiectului contractului de abonament, expedierea revistelor și transmiterea de comunicări în legătură cu produsele achiziționate, în scopul îndeplinirii obligațiilor convenționale și legale în legătură cu produsul achiziționat, precum și pentru comunicări despre campanii ulterioare sau cercetări cu privire la produsele achiziționate.

Prin completarea și transmiterea datelor tale prin formularul de înscriere sau prin modalitățile menționate, declari și accepți necondiționat ca datele tale personale să fie incluse în baza de date a ArtPrint SA și îți dai acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate de către ArtPrint SA și/sau partenerii ArtPrint  SA, în conformitate cu scopurile menționate în acest regulament.

Conform prevederilor legale cu privire la protecția datelor cu caracter personal ai dreptul:

 • Să fii informat.
 • Să ai acces la datele tale.

De asemenea poți cere rectificarea datelor tale precum și ștergerea lor în cazurile în care nu exista un temei care să justifice continuarea stocării sau transferul datelor.

Ai dreptul la restricționare, la opoziție și de a nu fii supus procesului decizional individual automatizat.

De asemenea, ai dreptul să îți retragi consimțământul, atunci când prelucrarea se face pe baza consimțământului.

În cazul în care te consideri lezat cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, ai dreptul de a te adresa Autorității de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Datele furnizate nu se vor transfera către state terțe!

 1. ÎNCETAREA CAMPANIEI PROMOȚIONALE

Prezenta campanie promoțională poate înceta înainte de data menționată la punctul 3 numai în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră sau caz fortuit conform legislației în vigoare, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua prezenta campanie promoțională.

 1. ÎNCETAREA ABONAMENTULUI
 2. Încetarea unui abonament se poate produce înainte de termenul său în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră sau caz fortuit conform legislației în vigoare, inclusiv în cazul imposibilității Furnizorului, din motive independente de voința sa.
 3. Furnizorul va putea sista un abonament în situații precum:
 • Adresa de livrare se dovedește repetitiv a fi incorectă.
 • Cutia poștală nu este conformă și securizată, iar asta poate produce neînțelegeri între părți.
 • S-au epuizat toate variantele propuse de Furnizor în a regla o neînțelegere, iar abonatul nu a acceptat nici una.
 • Cerințele unui abonat, apărute ulterior abonării, nu pot fi onorate de Furnizor din motive ce țin de: implicații financiare neaprobate, legături contractuale cu terți implicați în derularea abonamentului, și alte situații nenegociate anterior abonării.
 • Neînțelegerilor repetate, produse din culpa sau cu intenția Cumpărătorului.

În cazul sistării unui abonament se va rambursa Cumpărătorului valoarea rămasă de consumat, calculată pe număr de apariții ale publicației ce face obiectul abonamentului.

Modalitățile de rambursare sunt:

 • În cont – cumpărătorul va furniza datele necesare operațiunii
 • Prin mandat poștal
 • Prin curierat cu valoare declarată

Dacă apar costuri de rambursare (cum ar fi comisioane bancare, taxe poștale ș.a.), acestea vor fi suportate de Cumpărător.

 1. Dreptul de retragere

În conformitate cu prevederile OUG 34/2014, art. 9 Cumpărătorul beneficiază de dreptul de a se retrage din contractul de abonament încheiat la distanță sau dintr-un contract în afara spațiilor comerciale. Termenul de retragere este 14 zile de la data încheierii contractului (dată la care Furnizorul a primit toate informațiile solicitate pentru abonare).

Pentru retragere poți trimite un e-mail la adresa abonamente@artprint.ro în care să menționezi următoarele: nume abonat, nume plătitor (în cazul în care sunt diferiți), număr comandă, adresă.

 1. PREVEDERI FINALE

Prin completarea formularului și transmiterea datelor din conținutul acestuia îți dai acordul cu privire la conținutul acestui regulament precum și cu privire la modificările ulterioare.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament cu condiția de a publica respectivele modificări pe site-ul www.publisol.ro. Modificarea își produce efectele de la data publicării informațiilor care o anunță și afișării lor pe website urile menționate.

Eventualele reclamații legate de derularea campaniei promoționare se vor putea trimite pe următoarea adresă: ArtPrint SA, Piața Presei Libere nr. 1, corp A3, etaj 1, sector 1, București, cod poștal 013701București, cu mențiunea ABONAMENTE .............. (titlul selectat), adresa de e-mail abonamente@artprint.ro, telefon 021 336 36 33.

 1. SOLUŢIONAREA PLÂNGERILOR

Eventualele neînțelegeri apărute între Organizator și Participanți se vor rezolva pe cale amiabilă.

Persoana interesată va adresa o solicitare către Organizator la adresa de e-mail abonamente@artprint.ro. Litigiile vor fi soluționate de către instanțele judecătorești române competente.

Prezentul Regulament se completează cu Termenii și Condițiile de utilizare a site-ului, cu Politica de confidențialitate precum și cu Regulamentul general de abonare publicate pe www.publisol.ro.

Constantin-Virgil Danciu – Director General